NorStone AS

NorStone er en av Norges største produsent av pukk- og grusprodukter. Vi leverer tilslag til betong og asfalt, rørdekningspukk til offshore, samt andre spesialprodukter.

Fra våre produksjonssteder produseres det årlig ca7 millioner tonn pukk- og grusprodukter i en rekke ulike fraksjoner og kvaliteter. Det meste av vår produksjon blir fraktet med båt til terminaler og kunder i proffmarkedet. For øvrig leveres det varer til private fra de fleste av våre anlegg. ( se under den enkelte avdeling)

Fra vår avdeling på Røyneberg ved Solasplitten, leveres også betydelig kvantum varer pakket i ulike typer big bags til offshoremarkedet.

Rundkjøring Økern. Sykkelvei under rundkjøring på Økern i Oslo

Betong benyttes til en rekke formål og er bærebjelken i svært mye av vår infrastruktur. Pukk, grus og sand utgjør hovedbestanddelen av betong. Betongtilslag fra NorStone tilpasses kundens behov.

Hjullaster Cat 990.

Pukk, grus og sand benyttes til en rekke entreprenørformål. Det kan være underlagsmasse i vei, grøftesand, dreneringspukk osv. 

Asfalttilslag.

God asfalt trenger skikkelig kvalitetsstein! NorStone produserer høykvalitets asfalttilslag fra flere avdelinger. Produktene kan distribueres i hele Norge.

NorStone Forus.

NorStone As driver betydelig salg av varer til private.  Sortiment, betingelser og system kan variere på ulike avdelingene.