Historikk

Dagens virksomhet i NorStone har sin bakgrunn i de to selskapene Norsk Sand AS og Singel & Grus AS. 
 

2016

Avdelingene Tau og Dirdal overføres til Norsk Stein.
 Terminal åpnes i Oslo.

2014Verket i Dimmelsvik selges til Hardanger Rock AS.
Driften av Nord-Fosen Pukkverk overtas av Tore Løkke AS.  
2013Eierandelen i Nord-Fosen Pukkverk AS økes til 100 %
2008Terminal åpnes på Laksevåg i Bergen
2008Pukk- og grusvirksomheten til NorBetong innlemmes i NorStone
2006Ny terminal åpnes på Forus, og den gamle terminalen på Boganes stenges
2004Avdelingen i Frafjord stenges etter 37 års drift
1996Aker NorRock endrer navn  til NorStone
1994

Aker øker eierandelen i Norsk Sand AS til 100 % og fusjonerer selskapet med Aker Singel og Grus. Navnet på det fusjonerte selskapet blir Aker NorRock

1992 Aker Singel og Grus kjøper 50 % av Nord-Fosen Pukkverk AS
1990 Aker Singel og Grus kjøper 50% av Norsk Sand AS
1988 Aker Norcem AS kjøper Singel & Grus AS
1986 Singel & Grus etablerer seg på Askøy
1985 Singel & Grus etablerer seg på Tau 
1981 Singel & Grus etablerer seg på Røyneberg 
1978 Singel & Grus etablerer seg i Dirdal
1975 Norsk Sand etablerer seg i Tytlandsvik
Norsk Sand etablerer seg i Dimmelsvik
Etne Sand & Singel endrer navn til Norsk Sand 
1971 Etne Sand & Singel etablerer seg i Årdal
1970 Singel & Grus etablerer seg i Årdal
1967 Singel & Grussenteret AS etableres med et grustak i Frafjord og et lagerområde med kai i Stavanger. Selskapet skifter etterhvert navn til Singel & Grus AS. Grunnlegger og hovedaksjoner Daniel T. Øvstebø har med seg med fem yngre kamerater på etableringen.
50-talletEmil og Ivar Apeland starter Etne Sand & Singel, senere Norsk Sand AS.