Kontaktinformasjon

Vi bryter berg og utvinner grus. Vi transporterer til grovknusing og finknusing. Vi sikter, overvåker, blander, kontrollerer og leverer høykvalitets tilslagsmaterialer i ulike graderinger.

NorStone AS forplikter seg til å følge gjeldende lover og forskrifter, til å bidra til en kontinuerlig forbedring av alle systemer for ledelse og prosess samt til å følge den politikk og de retningslinjer som gis av HeidelbergCement-konsernet,

NorStones virksomhet skal være preget av industrielle holdninger og langsiktighet i forhold til kunder, ansatte, leverandører og samfunnet for øvrig.

Selskapsinformasjon

Postadresse (hovedkontor)  NorStone AS, Vassbotnen 1, N-4313 Sandnes
Besøksadresse (hovedkontor) Vassbotnen 1, N-4313 Sandnes, Bygg 2, 3. etasje
Fakturaadresse 

NorStone AS c/o Heidelbergcement Norway AS 
Postboks 143 Lilleaker, N-0216 Oslo 
eller elektronisk:  invoices.nor@heidelbergcement.com

Telefon +47 51 67 61 00
Firma e-post info@norstone.no
Organisasjonsnummer 918414304

 

Lokasjoner

Mer info ved å klikke på pinnene

Nedlastinger

Ledelsen

Per Morten Helland

Administrerende Direktør

Kjetil Friestad

Salg-og Markedssjef

Gjertrud Halsne

Ytre Miljø

Ole Ingvald Skardal

Produksjonssjef