NorStone – når kvalitet skal bygges!

NorStone lastebil. NorStone frakter sand, grus og pukk hjem til deg.

NorStone leverer hjem til deg - eller du kan hente selv!  Sortiment, betingelser og system kan variere på ulike avdelingene. 

Rundkjøring Økern. Sykkelvei under rundkjøring på Økern i Oslo

Betong benyttes til en rekke formål og er bærebjelken i svært mye av vår infrastruktur. Pukk, grus og sand utgjør hovedbestanddelen av betong. Betongtilslag fra NorStone tilpasses kundens behov.

Asfalttilslag.

God asfalt trenger skikkelig kvalitetsstein! NorStone distribuerer asfalttilslag i hele Norge.

Hjullaster Cat 990.

Pukk, grus og sand benyttes til en rekke entreprenørformål. Det kan være underlagsmasse i vei, grøftesand, dreneringspukk osv.