NorStone – når kvalitet skal bygges!

NorStone er en av Norges største produsent av pukk- og grusprodukter.
Fra våre produksjonssteder produseres det årlig ca 7 millioner tonn pukk- og grus i en rekke ulike sorter og kvaliteter.

 

For oss er ingen prosjekter for store og ingen for små!

NorStone lastebil. NorStone frakter sand, grus og pukk hjem til deg.

NorStone leverer hjem til deg - eller du kan hente selv!  Sortiment, betingelser og system kan variere på ulike avdelingene. 

Rundkjøring Økern. Sykkelvei under rundkjøring på Økern i Oslo

Betong benyttes til en rekke formål og er bærebjelken i svært mye av vår infrastruktur. Pukk, grus og sand utgjør hovedbestanddelen av betong. Betongtilslag fra NorStone tilpasses kundens behov.

Asfalttilslag.

God asfalt trenger skikkelig kvalitetsstein! NorStone distribuerer asfalttilslag i hele Norge.

Hjullaster Cat 990.

Pukk, grus og sand benyttes til en rekke entreprenørformål. Det kan være underlagsmasse i vei, grøftesand, dreneringspukk osv.