NorStone AS

NorStone er Norges største produsent av pukk- og grusprodukter. Vi leverer tilslag til betong og asfalt, rørdekningspukk til offshore, samt andre spesialprodukter.

Fra våre produksjonssteder produseres det årlig over 7 millioner tonn pukk- og grusprodukter i en rekke ulike fraksjoner og kvaliteter. Det meste av vår produksjon blir fraktet med båt til terminaler og kunder. 

Betongtilslag

Betong benyttes til en rekke formål og er bærebjelken i svært mye av vår infrastruktur. Pukk, grus og sand utgjør hovedbestanddelen av betong. Betongtilslag fra NorStone tilpasses kundens behov.

Asfalttilslag

NorStone produserer høykvalitets asfalttilslag fra flere avdelinger. Produktene kan distribueres i hele Norge.

Entreprenør

Pukk, grus og sand benyttes til en rekke entreprenørformål. Det kan være underlagsmasse i vei, grøftesand, dreneringspukk osv.